Ми орієнтуємо карту місцевості на навігаційних стендах не традиційно на північ, а відносно глядача: якщо щось знаходиться попереду глядача, на карті це буде зверху, якщо праворуч — то праворуч. Не треба ламати шию та мозок.Підхід до дизайну у місті зараз


ДальтонізмA full redesign of the entire navigation system. A logical follow-up on the previous projects such as a new rapid transit map, single-line diagrams, subway system info posters, and a new design of contactless fare cards.Повний редизайн всієї системи навігації. Логічне продовження попередніх проектів: схема швидкісного транспорту та лінійні схеми для вагонів, інформаційні плакати і безконтактні картки.


Продовжуємо робити метро кращим та зручним. Слідом за загальною схемою ми взялися за дизайн усіх лінійних схем
у вагонах.

Схеми усіх ліній


Агенти змін

Робимо зрозумілий, корисний та доступний простір. http://a3.kyiv.ua

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store