Схема метро Києва:
пілотна версія для вагонів готова

Роздивіться в деталях: PDF або PNG
Тут найкраще видно, як західна частина червоної гілки позбулася повороту на північ.
«Часопис» знаходиться прямо біля М «Льва Толстого» на вул. Льва Толстого, 3

В чому головні зміни
та заради чого вони зроблені?

Ближче до географії

Утром согнем, вечером разогнем

Читабельність

Не забувайте, будь ласка, що розмір тексту на вашому екрані залежить лише від вашого монітору, і не має нічого спільного з реальним розміром тексту на схемі у вагоні метро.

Зменшення інформаційного шуму:

Так, тепер трохи складніше розібратися, який конкретно трамвай йде до Кільцевої дороги, а який на Михайлівську Борщагівку. Але у вагоні метро це не так важливо: достатньо знати, де можна пересісти на трамвай. А який саме маршрут обрати, легко буде дізнатися безпосередньо на зупинці трамваю.
Зверніть також увагу, що назви станцій тепер легше читати, вони не накладаються на Дніпро.

Інформативність

Зручність використання

Також зверніть увагу, що заголовок змінився, він менш лаконічний, але більш точний.

Виправлення помилок

Ми порушуємо правила транслітерації у випадках знайомих коренів, наприклад, пишемо Hydropark та Academmistechko — вимова не змінюється, а слово стає для іноземця знайомим та простішим для запамя’товування.

Вишенька на торті

Що далі?

--

--

Робимо зрозумілий, корисний та доступний простір. http://a3.kyiv.ua

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store