Новий інтерфейс автоматів поповнення карток метро

Головний екран інтерфейсу
Екрани поповнення безконтактної картки
Екрани купівлі жетонів

Що не так з існуючим інтерфейсом

Інтерфейс автомату поповнення зараз
Той самий папірець

Дослідження

  • Поповнюють карту, не замислюючись про знижки. Вони просто купують кілька поїздок або витрачають якусь зручну купюру, що є у гаманці.
  • Поповнюють карту на 50 поїздок, щоб отримати кожну з них за мінімальним тарифом — 3.50 грн.

Простий інтерфейс — це складно

Кнопка, від якої ми не можемо відмовитись

Відмова від проміжної кнопки «Сплатити»

Старий інтерфейс: забагато тексту, забагато дій, забагато часу та можливості для помилок

Максимальний розмір кнопки

Більша кнопка — менше зусиль

Відображення тарифів

Ітерації спрощення

Деякі з попередніх ітерацій розробки інтерфейсу
Поточна ітерація

Розширення контексту

Наразі це виглядає так
Чекайте, що?
Так, дійсно, ми маємо неабиякий вибір!

Результати тестування

  • поповнити картку максимально швидко
  • поповнити картку за мінімально можливим тарифом
  • купити жетони.

Основні зауваження

Так виглядає реальний апарат

--

--

Робимо зрозумілий, корисний та доступний простір. http://a3.kyiv.ua

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Агенти змін

Агенти змін

Робимо зрозумілий, корисний та доступний простір. http://a3.kyiv.ua