Карта нетрадиційної орієнтації

Ми орієнтуємо карту місцевості на навігаційних стендах не традиційно на північ, а відносно глядача: якщо щось знаходиться попереду глядача, на карті це буде зверху, якщо праворуч — то праворуч. Не треба ламати шию та мозок.

Це стаття була раніше розміщена на старому сайті, подивіться там весела анімація на початку: metro.a3.kyiv.ua/map

Про які карти йдеться?

Припустимо, ми зорієнтували карту на північ

Світовий досвід

Нью-Йорк

Лондон

Ванкувер

Сідней

Торонто

Бірмінгем

Наукові дослідження

«Ефект вирівнювання»

Вирівнювання карти відносно навколишніх об’єктів, які вона репрезентує, призводить до зменшення часу, необхідного для орієнтування та зменшує кількість помилок.

Карти, не орієнтовані відносно глядача,
потребують більше часу на складання маршруту

Карти, орієнтовані на північ, виявилися навіть менш ефективними з точки зору кількості помилок та витраченого часу, ніж карти, які обертали на випадково обраний кут

“…experiment demonstrated that even without perceiving the environment during testing, participants produced faster responses with lower angular error when default vectors were aligned with road orientations. Aligning with true or magnetic cardinal axes produced angular error rates very similar to aligning with a random, oblique direction. Response times showed a similar pattern.”

Від чого саме залежить час, необхідний на виконання задач з орієнтування?

Чим більше кут обертання карти відрізняється від ідеально вирівняного (коли верх карти співпадає з лінією напрямку руху), тим більше часу потрібно, щоб знайти об’єкт

Час, необхідний на уявне обертання зображення, збільшується лінійно разом із збільшенням кута обертання

Alignment effects of this kind are revealing about how inter/object spatial relations are represented in memory. In particular, they are informative about the frames of reference used to encode the locations of objects in memory. The location of an object in physical space cannot be specified without establishing a frame of reference. Mental representations of locations also must establish frames of reference of some kind. These frames of reference may be determined by the location of the viewer in relation to the space ”

Карти, не орієнтовані відносно глядача,
призводять до більшої кількості помилок

Легкість, з якою люди можуть переміщатися в середовищі, залежить від того, чи зорієнтована карта у відповідності з ним. Коли напрямок «вгору» на карті відповідає напрямку «вперед» у реальності, навігація, як правило, менш схильна до помилок, ніж коли ці напрями не співпадають.

Орієнтування карти на північ важливе лише для оглядових карт, що охоплюють великі території (все місто)

Нетрадиційне орієнтування карти може ввести в оману лише тих, хто досконало знає місцевість

Більшість людей, які добре орієнтуються у районі, відображеному на карті, не має проблем з тим, що карта не зорієнтована відносно них. Але ж такі люди або не мають ніякої потреби в карті, або користуються нею для дуже обмежених потреб.

Хоча жителі набагато частіше орієнтуються у своєму місті без карт, ніж з картами, їхня стратегія орієнтування має в своїй основі ментальну карту місця, орієнтовану на північ, яка взята швидше з бачених раніше карт, ніж з власного досвіду

“Although participants recognized familiar local views in their initial locations, their strategy for pointing relied on a single, north-oriented reference frame that was likely acquired from maps rather than experience from daily exploration. Even though participants had spent significantly more time navigating the city than looking at maps, their pointing behavior seemed to rely on a north-oriented mental map”.

Отже, підсумуємо: ми з’ясували, що орієнтація карти відносно глядача не є вигадкою «Агентів змін». Таке рішення є стандартним для сучасних систем навігації у провідних містах світу, включно з Лондоном, Нью-Йорком, Сіднеєм, Торонто. З наведених наукових досліджень ми дізналися, що карти типу «Ви тут», орієнтовані на північ, призводять до збільшення кількості помилок під час орієнтування та збільшення часу, необхідного на це.

--

--

Робимо зрозумілий, корисний та доступний простір. http://a3.kyiv.ua

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Агенти змін

Робимо зрозумілий, корисний та доступний простір. http://a3.kyiv.ua