Велонавігація: тестування реальністю

Мер проінспектував запуск проекту

У святих місцях багато нечисті

Прямо на в’їзді на маршрут нас зустрів МАФ з облаштованим «місцем відпочинку» у вигляді декількох столиків і лавок.
Для порівняння можна подивитись, як було в день монтажу знаків:

Травень 2015
Липень 2015
Аматорська навігація
До Михайла направо

На маршруті

На самому початку кільцевого маршруту хтось вивалив гору будівельного сміття:

Будівельне сміття
Опори без знаків
Опори без знаків поточного місцезнаходженя
Антивандальний знак
Постраждала опора 1
Чот приуныл
Знак на повороті на пляж
Знаки у бік міста

За одного битого, двох небитих дають

Оскільки це був пілотний проект, для нас вкрай важливо зробити правильні висновки. Для більш надійного кріплення опори ми вже проектуємо новий варіант конструкції, який до того ж можна буде встановлювати без застосування цементного розчину. Але це обов’язково потрібно буде протестувати в польових умовах.

Схематичне зображення нової конструкції
Приклади антивандальних шурупів

Висновки

Система навігації — це елемент міської інфраструктури, який необхідно доглядати та підтримувати у належному вигляді, як, скажімо, дороги чи вуличне освітлення. Не можна просто взяти і реалізувати проект веломаршруту, а потім забути про нього. Його слід обслуговувати, регулярно замінювати всі пошкоджені елементи. Важливо, щоб замовник із самого початку усвідомлював, що навігація чи благоустрій — це не разова ініціатива, а процес, який важливо ініціювати і реалізувати, але ще важливіше — підтримувати.

--

--

Робимо зрозумілий, корисний та доступний простір. http://a3.kyiv.ua

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Агенти змін

Агенти змін

Робимо зрозумілий, корисний та доступний простір. http://a3.kyiv.ua